Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Na úplném počátku byla velká přepracovanost a snaha o únik. Únik od starostí a stresů získaných za 21 let podnikání. Snaha cvičením zlepšit zdravotní stav a odstranit nadváhu a chronickou nespavost. O cíleném nastartování nového životního stylu, spojeného se změnou stravování, myšlení a pohledu na svět vůbec, nemohla v původním rozhodnutí být ani řeč. Určitě převažovalo naivní očekávání, že učitelka jógy po několika lekcích cvičení udělá zázrak a zachrání mě. Ale tak to na samém počátku transformace máme asi všichni. Všichni očekáváme, že nás někdo zachrání. Až postupem času zjistíme, že zachránit se můžeme jedině sami. Věřím, že existují i v našich podmínkách lidé, kteří si jógu vyberou jako svou filosofii od samého počátku. To je ta ideální varianta. Já jsem se bohužel odhodlala pro změnu, až když zdravotní potíže bily na poplach. Sice pozdě, ale lépe, než nikdy!
 
Cvičení mi zpočátku nepřinášelo potěšení ani vysněnou rovnováhu, o které se všude píše, ale pomalé bolestivé protahování zkrácených vazů, námahu a odříkání. Občasný zápas sama se sebou, když se mi opravdu nechtělo, s výmluvami, jež zaplavovaly moji mysl. Musela jsem překonat počáteční pochybnosti, když se výsledky nedostavovaly tak rychle, podle očekávání.
 
Během několika měsíců jsem si začala všímat postupných změn, které nastaly. Asi nejvýraznější bylo celkové zklidnění, jakési zastavení se. Dříve  jsem vlivem stresu byla roztržitá, mluvila velmi rychle a často zbytečně. Dělala jsem 3 věci současně a žádnou pořádně. Dnes se snažím dělat jednu jak nejlépe umím, mluvím méně a výstižně. Díky zklidnění mysli jsem schopna opět číst knížky a bez problémů se naučit potřebný text. Původně jsem jednu stranu četla 5x, ve snaze vstřebat obsah, neb myšlenky neustále odbíhaly k aktuálním problémům. Za to vděčím nejvíce pranajámě a koncentračnímu cvičení  Brahmari.
 
Za nejpřínosnější dopad  na můj organismus považuji schopnost vypořádat se s nahromaděným stresem, který vedl k častým blokádám páteře. V relativně krátké době se mi vrátil zdravý spánek, bez použití hypnotik. Úporné noční bolesti kyčlí odezněly úplně. Imunitní systém se posílil. Dalším příjemným překvapením bylo zpevnění postavy, lepší držení těla a ztráta 10kg nadváhy, související se změnou stravovacích návyků. Vyrovnaná spokojená psychika byla už jen logickým důsledkem všech uskutečněných změn.
 
V další fázi jsem si začala uvědomovat, že se postupně mění mé vnímaní okolí. Znovu si všímám drobností, všude kolem nás. Maličkostí, které jsem do té doby považovala za samozřejmosti a s nezájmem opomíjela. V partnerství dokážu vidět a zažívat harmonii, jednotu, souznění, vše dříve nepoznané. Dalším přínosem je určitě uvědomění si a přijetí existence synchronicit, které mi často potvrzují, že má rozhodnutí jsou správná. Honba za lepším a úspěšným životem mě ochuzovala o možnost prožívat každou událost do detailu a v přítomném okamžiku.
 
Akceptování a dodržování vesmírných zákonů, jež jsou obsahově podobné s 1. a 2. stupněm osmidílné jógové cesty, jsou pro mne samozřejmostí a snažím se k nim vést i své děti. Nelhaní, nekradení, neubližování sobě i druhým, nesobeckost, nelpění na čemkoliv, naopak pomoc potřebným, sebevzdělání, sebepoznání, prožívání života s pokorou, projevování vděčnosti za vše čeho se mi dostává, snaha o čistotu vztahů bez lži a přetvářky. To vše považuji za morální základ spokojeného a šťastného života a k tomu mě dovedla jóga.
 
Novým poznáním pro mne bylo, že snaha měnit svět a lidi ve svém okolí k lepšímu je marná ztráta energie a času. Konečně jsem si uvědomila, že mnohem efektivnější bude, pokud začnu měnit sebe a okolí se časem přizpůsobí.
 
Za naprosto zlomové považuji své  rozhodnutí změnit povolání. Práce, kterou jsem kdysi považovala za své třetí dítě, kde jsem byla sice uznávaná a respektovaná v oboru, ale ve které jsem už před časem dosáhla svého maxima, bez možnosti se dále rozvíjet a kde jedinou motivací zůstalo finanční ohodnocení. Splacením firemního úvěru se kruh uzavřel a já mohla odejít. Během 14 dnů mi byl nabídnut kurz cvičitelky jógy. Původně jsem to pojala jen jako sebezdokonalení a zpestření si oddychového času, před přijetím rozhodnutí,co dál. Za další dva měsíce jsem absolvovala kurz kraniosakrální terapie u p. Zdeňky Ocelíkové.
 
Jsem teprve na začátku dlouhé cesty za poznáním všech aspektů jógy a jejího přínosu pro naše zdraví. Za sebe můžu říct, že spojení jógy a práce s energií se mi jeví jako komplexní a efektivní propojení, jež má za následek rychlejší harmonizaci a ozdravení organismu. Je mnoho popsaných sestav, ale na mě zafungovalo jako nejpřínosnější cvičení- střídání aktivních a pasivních ásan se zaměřením na jednotlivé čakry a v kombinaci se zpěvem příslušné mantry.
 
Musím zdůraznit také důležitost pranajámy, díky které jsem se naučila kvalitně pomalu a správně dýchat. To považuji výhledově pro své zdraví za nejcennější a nejpřínosnější, ruku v ruce se schopností relaxovat a meditovat. Díky těmto uvedeným a velice účinným ozdravujícím a omlazujícím praktikám došlo k zásadnímu zklidnění, zpomalení  a celkové regeneraci těla i ducha. Proto dnes můžu prohlásit  -  jsem silná, zdravá, šťastná a spokojená.  To je  hlavní důvod, proč i po dosažení dobrého zdravotního stavu, stále cvičím. 
 
Díky józe jsem mnohem víc citlivá a vnímavá.  Určitě stojí za zmínku také prohlubování intuice, které s sebou cvičení jógy přináší  a postupné znovuobjevování schopností, které jsme jako děti měli téměř všichni, ale jež jsme buď vlivem výchovy nebo prostředí postupně ztratili. Pokud pojmeme jógu komplexně jako životní styl a všechny cvičení upřímně praktikujeme (jak nejlépe dovedeme v rámci svých možností) a s dostatečnou pokorou, pak nás výše zmíněné bonusy určitě neminou.  
 
Doufám, že vše co jsem zde uvedla dostatečně objasňuje - proč cvičím jógu. Jóga mi ukázala cestu, probudila mě a poukázala na vše, co bylo dosud v nerovnováze. Zamíchala pořadím priorit, dala mi možnost v polovině života začít znovu a lépe s čistým štítem, ale aby se tak stalo, nejprve jsem si musela sáhnout na pomyslné dno, poté se sama rozhodnout pro změnu a následně dokončit vše rozdělané. Denně potkávám mnoho nespokojených lidí, kteří si jen stěžují, ale nic s nevyhovující situací nedělají. Já měla to štěstí a dostala šanci pochopit, že každá změna je přínosem a mohu se pro ni rozhodnout kdykoliv. A pokud ne teď, tak kdy? Záleží jen na nás samých!
 
Jógu považuji za svého průvodce při hledání životního poslání. Společníka na cestě domů.

                                                                                                                                     červen 2012